Kampania

Bezpieczny start w życiową podróż. Foteliki samochodowe dla niemowląt”

 

Kampania koncentruje się na problemie przewożenia oraz prawidłowego zabezpieczenia noworodków w fotelikach samochodowych dla dzieci, z kategorii 0-13 kg.

Projekt zostanie uruchomiony i przeprowadzony jednocześnie na terenie trzech krajów: Polski, Węgier oraz Ukrainy.

W ramach inicjatywy zostanie uruchomiona specjalna platforma e-learningowa, dostępna po polsku, angielsku, węgiersku, rosyjsku i ukraińsku, skierowana do rodziców i personelu medycznego – położnych, pielęgniarek i szkół rodzenia, którzy to mają bezpośrednią styczność z rodzicami i dziećmi. Platforma umożliwia zdobycie i ugruntowanie wiedzy, a także daje możliwość zdobywania punktów – na najlepszych czekają nagrody rzeczowe.

W listopadzie z okazji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we wszystkich krajach objętych tą akcją, rozpocznie się szereg działań mających na celu wzrost wiedzy i świadomości o prawidłowym zabezpieczaniu niemowląt w pojazdach. Idea bezpiecznego transportu najmłodszych będzie propagowana poprzez szkolenia, internetową platformę edukacyjną, pokazy zderzeniowe i lobbing na rzecz wprowadzenia odpowiednich przepisów.

Akcja będzie promowana poprzez plakaty, ulotki wręczane w szkołach rodzenia oraz na oddziałach położniczych, na portalach internetowych oraz w mediach.

 

Barbara Król o kampanii „Pierwszy fotelik”