Partnerzy

 

 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) jest inicjatywą non-profit na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, której członkami są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: biznesu i organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) oraz administracji rządowej. Partnerstwo powstało z inicjatywy i jest afiliowane przy Global Road Safety Partnership w Genewie, międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zrzeszającej biznes, organizacje pozarządowe i rząd. GRSP działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. Partnerstwo zrzesza kilkanaście firm: 3M, ABB, Arval, Mercedes-Benz, Evo Bus, DHL Express, General Motors, Michelin, Renault, Shell, Total, Sanofi, Exxon Mobil, Raben Group, Chevron i PZU oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia: Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, AutomobilKlub ,Flota Auto Biznes, Fleet Meetings, Gazeta Bankowa, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Agencja Prasowa, Polskie Stowarzyszenie Motorowe, Fundacja Integracja, Safe Drive Polska, Szkoła Jazdy Renault, Keralla Research, Polska Agencja Prasowa, Polskie Stowarzyszenie Motorowe, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Fundacja Jedź Bezpiecznie i Towarzystwo Trzeźwości Transportowców. Partnerstwu patronują: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Bank Światowy i GRSP.

Ulica Sezamkowa

Ulica Sezamkowa, biorąca udział w akcji jako jeden z partnerów, popiera wysiłki na rzecz zmniejszenia liczny wypadków drogowych z udziałem dzieci. Stworzyła specjalne materiały promujące bezpieczne zachowania najmłodszych oraz wybrała jednego ze swoich bohaterów – niebieskiego Grover’a – na ambasadora bezpieczeństwa na drodze. Partnerstwo w działaniach i innowacyjność kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pierwszy fotelik” dały możliwość wsparcia przekazu postaciami Elmo i Grover’a.

 

 

 

fotelik.info jest pierwszym polskim popularnonaukowym serwisem dla rodziców w całości poświęconym fotelikom samochodowym dla dzieci. Prezentuje aktualną wiedzę inżynierską z zakresu biomechaniki zderzeń samochodów, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa dzieci w samochodach. Publikuje przedruki najnowszych badań naukowych w tej dziedzinie. fotelik.info udostępnia wyniki testów fotelików samochodowych dla dzieci, przeprowadzonych w Europie przez ADAC, OEAMTC, AA Trust oraz ANWB w ciągu ostatnich 10 lat. Redaktorami serwisu fotelik.infoPaweł Kurpiewski i Marek Plona – eksperci z firmy szkoleniowej 4CPS – for Child Passenger Safety. 4CPS zajmuje się doradztwem i szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa dzieci w samochodach. Klientami 4CPS są producenci i importerzy fotelików samochodowych dla dzieci oraz sklepy oferujące takie foteliki. Promuje także idee inspekcji fotelików samochodowych i uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach społecznych na rzecz bezpieczeństwa.

 

 

Grupa RABEN

Grupa Raben jest operatorem logistycznym świadczącym usługi na rzecz małych, średnich i dużych firm, które zdecydowały się na outsourcing kompleksowych usług logistycznych. Na ich potrzeby i wraz z nimi tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania związane z transportem i magazynowaniem towarów.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie i zdobyte w tym czasie uznanie na rynku pozwala budować długotrwałe relacje z Klientami, w myśl hasła: „your partner in logistics.”  W roku obchodów 20-lecia istnienia grupy na polskim rynku oraz 80-lecia jej powstania, firma postanowiła wesprzeć akcję promującą właściwe używanie fotelików samochodowych, a przez to bezpieczeństwo dzieci w podróży.

 

 

 

BeSafe

HTS BeSafeto norweska firma produkująca foteliki samochodowe, prowadząca sprzedaż w ponad 27 krajach Europy i Azji. Niezależne testy pokazują,że w obszarze bezpieczeństwa jesteśmy liderem w Europie. W Skandynawii jedno na troje dzieci dorasta w fotelikach BeSafe.

Niezależne badania dotyczące wypadków samochodowych pokazują, że dzieci przewożone tyłem do kierunku jazdy mają 5 razy większe szanse na przeżycie i uniknięcie poważnych obrażeń w czasie kolizji drogowej niż te przewożone przodem. To dlatego BeSafe zainicjowało używanie fotelików samochodowych mocowanych tyłem do kierunku jazdy już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Firma odegrała kluczową rolę w zmianie podejścia do sposobu przewożenia dzieci wśród rodziców i władz. W ostatnich latach opracowano zupełnie nowe, innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa. Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży fotelików samochodowych oraz nieustanne dążenie do doskonałości potwierdzają wyniki skandynawskich i europejskich testów bezpieczeństwa, w których foteliki BeSafe zdobywają najwyższe noty.

 

 

 

 

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 r. Obecnie działa na podstawie ustawy z 1964 r. oraz w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2011 r. Jest członkiem i częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kieruje się w swojej działalności Podstawowymi Zasadami Ruchu. Celem jego działalności jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż jest organizacją nowoczesną, dynamiczną i inspirującą. Skutecznie wypełnia swą misję głównie dzięki pracy członków i wolontariuszy. Polski Czerwony Krzyż jest organizatorem i współorganizatorem wielu akcji i kampanii dotyczących Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

 

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny w Warszawie

Szpital Ginekologiczno – Położniczy na ul. Madalińskiego został utworzony w 1953 roku. W 1993 roku szpitalowi została nadana jego obecna nazwa: Szpital im. Świętej Rodziny. Aktualnie trwa zakrojona na wielką skalę rozbudowa i modernizacja Szpitala, dynamicznie przekształcająca monospecjalistyczny szpital ginekologiczno-położniczy w nowoczesny, wielodyscyplinarny ośrodek medycznym, poświęcony problemom zdrowia rodziny.


 

 

 

Dekada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym.

 

 

Komitet na rzecz Dzieci w Polsce KONARD

Komitet na rzecz Dzieci w Polsce KONARD to apolityczne, charytatywne stowarzyszenie powołane z inicjatywy społecznej, zrzeszające wszystkich, którym los polskich dzieci nie jest obojętny. Działamy w oparciu o prawo polskie i międzynarodowe. Terenem naszych działań jest głównie teren Polski, nie wyłącza to jednak współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Współpracujemy ze wszystkimi, którzy podzielają nasze idee. W naszych szeregach skupiamy także wolontariuszy: studentów z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

 

fotelik.info | HappyTV

 

Telewizja rodziców – happytv.pl

happytv.pl – pierwsza w Polsce internetowa telewizja dla rodziców. Tylko u nas wywiady z gwiazdami o ich dzieciach. Porady wysokiej klasy specjalistów na temat ciąży, porodu, macierzyństwa, rozwoju małego dziecka. Reportaże o ciekawych rodzicach i relacje z imprez rodzinnych.Organizujemy także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.